Izberi jezik / wähle die sprache / choose a language:
  Predstavitvena mapa PDF | Domov      
  
Domov  > O podjetju  > Politika kakovosti 


Podjetje Map-trade d.o.o.
če želite izvedeti vse o našem podjetju prebrskajte rubriko
podjetje z jasno zarisanim poslanstvom in vrednotami
Map-trade d.o.o. Kvaliteta
pridobili smo certifikate, ki dokazujejo našo kvaliteto
prizadevamo si nenehno rasti
z lastno mehanizacijo do celovite izvedbe
Kaj nas dela boljše?
vrhunska izvedba del
zanesljive ekipe
najsodobnejša tehnologija
izpoponjena paleta opreme za sanacije, rekonstrukcije in gradnje objektov
dodajanje vrednosti dotrajanim objektom
prilagodljivost potrebam naročnikov

MAP-TRADE se je zavezal vsesplošni kulturi kakovosti. "Kakovost" je standard s katerim se meri vsak projekt, gradbišče in zaposleni v podjetju. Tako ni presenečenje, da je sistem kakovosti podjetja certificiran s serijo ISO 9000 mednarodnih standardov. Naše razumevanje kakovosti storitev pomeni neprestano in učinkovito srečevanje potreb in želja naših kupcev.

 
 

Map trade d.o.o. smo specializirano podjetje za sanacije visokih betonskih objektov, mostov in viaduktov ter proti-korozijsko zaščito jeklenih konstrukcij. Vsa dela opravljamo po standardiziranih postopkih, določenih z ISO 9001-2000, ki poleg znanih mednarodnih standardov vključuje tudi zahteve zakonodaje Republike Slovenije, lokalne zakonodaje in internih standardov podjetja.
Politika podjetja je ciljno definirana in zajema metodologije ter politiko kakovosti, s katero si prizadevamo dosegati učinkovit sistem kakovosti na vseh področjih delovanja podjetja.

Naša osnovna načela in cilji so:

  zagotavljanje dolgoročne uspešnosti in rasti podjetja z nenehnim izboljševanjem kakovosti naše storitve,
priprava, razvoj in izvedba kakovostne storitve, ki bo zadovoljila naše odjemalce,
ugotavljanje potreb in zadovoljstva odjemalcev ter s tem gradnja konkurenčnosti in primerljivosti na našem področju poslovanja,
z nenehnim nadzorom naših procesov in preventivnimi ukrepi zagotavljati kar najmanjše tveganje za odjemalca,
obvladovanje stroškov poslovanja z izkušnjami, znanjem in strokovno usposobljenostjo kadrov,
spodbujanje tvornega vključevanja v procese nenehnih izboljšav kakovosti, z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih ter vzdrževanjem kulture medsebojnih odnosov,
gradnja prijaznega odnosa do okolja, z zagotavljanjem racionalne porabe materialov, energije in surovin ter z zmanjševanjem nastajanja škodljivih emisij in odpadkov,
obveščanje zaposlenih, partnerjev in javnosti o novih dosežkih na področju tehnologije izvedbe in sistema kakovosti,
iskanje tržnih niš ter njihovo zapolnjevanje z novimi strokovnimi rešitvami.
 

Politika kakovosti je nadzorovana, njena primernost se usklajuje s hotenji in zahtevami vseh udeležencev v poslovanju. Usmerjenost v kakovost, nenehno preverjanje rezultatov in izboljševanje sistema kakovosti so izhodišča, s katerimi si bomo prizadevali zadovoljevati pričakovanja in zahteve odjemalcev in zaposlenih ter večati ugled podjetja v javnosti.

         
  © Map-trade d.o.o.